Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila | Prima pagină

  • Doc File 2,671.00KByteNr. 26404/ 16.02.2017 ANEXA A

| |Se aprobă. |Se aprobă. |

| |SECRETAR DE STAT |SECRETAR DE STAT |

| |András György KIRÁLY |Liviu Marian POP |

CALENDARUL

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2017, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.

|Nr.crt. |Titlul proiectului |

|1. |Concurs de imaginaţie şi creativitate literară Ion Agârbiceanu |iunie |Şcoala Gimnazială Toma Cocişiu Blaj, CJRAE Alba Iulia |Blaj |AB |

|191. |Concurs regional Dainuire prin dăruire |

|333. |Concurs de cultură şi civilizaţie Monumente istorice - mărturii ale trecutului localităţii mele |

|434. |Concurs de dans modern Copilărie în paşi de dans |

|458. |Concurs interjudețean Săptămâna copiilor |iunie |Grădinița cu Program Prelungit Lumea Copiilor Blaj |Blaj |AB |

|563. |Festival - concurs regional cu participare națională de datini și obiceiuri românești Datinile la români |

|645. |Concurs de proiecte, traduceri, eseuri Împreună pentru Europa |mai |Palatul Copiilor Alba Iulia |Alba Iulia |AB |

|800. |Concurs interjudețean Condei de jurnalist |

|831. |Concurs regional de arte Vrei să fii ….meloman? |

|874. |Festival - concurs de teatru Radu Stanca |

|919. |Concurs regional Pădurea–universul copilăriei |

|1057. |Concurs Azi fără tutun |

|1214. |Concurs de karting Micul pilot |

|1299. |Concurs de matematică Pitagora |

|1501. |Concurs Azi virtual, mâine real, prin firmele de exercițiu! |

|1602. |Concurs de creaţie literară, artă plastică şi referate |iunie |

| |tehnico-ştiinţifice Zilele sărbătorilor pentru copii | |

|DIRECTOR, |DIRECTOR, |DIRECTOR, |

|Monica-Cristina ANISIE |Mihaela Tania IRIMIA |Domokos SZŐCS |

-----------------------

DIRECȚIA GENERALĂ

EVALUARE ȘI MONITORIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

DIRECȚIA MINORITĂȚI

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Online Preview   Download